“How many times does the European Parliament have to call on the heads of states and governments that we have had enough of words, we want bold action based on solidarity from all member states!” said Labour MEP Marlene Mizzi during her intervention in Brussels at a Parliamentary debate on the measures to deal with the migration and refugee crisis.

In her work as an MEP Marlene Mizzi has repeatedly stressed that migration is a symptom not a cause and in the long run Europe needs to address the cause at its origin”.

Addressing European Commission First Vice-President Frans Timmermans and Luxembourg’s Minister for Immigration and Asylum Jean Asselborn, Labour MEP Marlene Mizzi expressed her deep disappointment at the outcome of Monday’s Justice and Home Affairs Council meeting and urged the Member States to show true collective ownership and strong political leadership and with concrete actions and specific measures to respond to the global refugee crisis.

“On Monday all eyes and expectations were on the EU justice and home affairs ministers waiting for the EU leaders to finally show true solidarity, collective responsibility and unity. But for an umpteenth time, our citizens were deeply disappointed at the ministers’ failure to take tough decisions and come up with a common solution to the refugee crisis,” said Marlene Mizzi during her address in the European Parliament.

“The European Parliament has done its job”, said MEP Mizzi, “Now it is up to the Member States to address the situation without any further delay, but instead, Member States are suddenly reintroducing border controls threatening the 20-year-old Schengen passport-free zone and questioning one of the core principles of the European Union – free movement.”

In a comment shortly after her speech in the plenary Marlene Mizzi said: This crisis is no longer a single country problem, indeed it is no longer a uniquely European problem, it is in an international problem affecting everyone both inside and outside the Union. Europe needs to join efforts and together with its International partners, provide Global response to the crisis and focus on solving the root cause of migration, tackling the violence in Libya, Syria, the Middle East and sub-Saharan Africa and solving the causes that are forcing people to flee their homes, otherwise we would set ourselves up for even greater problems in the future.

MEP Marlene Mizzi : L-Immigrazzjoni hija problema globali u qegħdin nindirizzaw biss is-sintomu u mhux il-kawża

“Kemm-il darba għandna nitolbu l-attenzjoni tal-kapijiet ta’ stati u gvernijiet? Daqshekk paroli, irridu azzjoni! Azzjoni kuraġġuża bbażata fuq is-solidarjetà mill-Istati Membri kollha!”qalet l-EwroParlamentari Laburista Marlene Mizzi, waqt l-intervent tagħha fi Brussell f’dibattitu Parlamentari dawr il-mizuri li jittrattaw il-kriżi tal-migrazzjoni u tar-refugjati.

Fix-xogħol tagħha bħala MEP, Marlene Mizzi kemm-il darba saħqet li l-migrazzjoni hija sintomu u mhux il-kawża, u jekk l-Ewropa mhux ser tindirizza l-kawża fl-oriġini tagħha, mhu ser naslu imkien.

Waqt li kienet qed tinidirrizza lil l-Ewwel Viċi President tal-Kummissjoni Ewropea Frans Timmermans, kif ukoll lil Ministru tal-Lussemburgu għall-Immigrazzjoni u l-Asil Jean Asselbornlabour, l-MEP Marlene Mizzi esprimiet d-diżappunt kbir tagħha għall-ambitu tar-riżulat wara l-laqgħa ta’ nhar it-Tnejn li għadda tal-Kunsill tal-Ġustizzja u l-Affarijiet Interni. Mizzi ħeġġet lill-Istati Membri biex b’tmexxija politika b’saħħitha, b’azzjonijiet konkreti u miżuri speċifiċi jirrispondu għall-kriżi globali tar-refuġjati.

“It-Tnejn li għadda, kulħadd kellu għajnejh fuq il-Ministri tal-Ġustizzja u l-Affarijiet Interni tal-Unjoni Ewropea, bi stennija li naraw l-mexxejja tal-UE jieħdu deċiżjoni konkreta fuq din it- traġedja umana. Iżda għal darba’ohra, iċ-ċittadini tagħna baqghu ddiżappuntati ħafna bil-falliment tal-Ministri li jieħdu deċiżjoni iebsa u tinstab soluzzjoni komuni għall-kriżi għar-refuġjati.” qalet Marlene Mizzi.

“Il-Parlament Ewropew iddecieda”, qalet l-MEP Mizzi, u issa huwa f’idejn l-Istati Membri biex jindirizzaw is-sitwazzjoni mingħajr aktar dewmien, iżda minflok, minflok, l-Istati Membri f’daqqa waħda qed jerġgħu jintroduċu kontrolli fil-fruntieri, jheddu liż-żona Schengen u jitfgħu dubbji fuq wieħed mill-prinċipji ewlenin tal-Unjoni Ewropea – Il-Moviment liberu.”

F’kumment, ftit wara d-diskors tagħha fil-plenarja, Marlene Mizzi qalet: “Din il-kriżi m’għadhiex problema ta’ pajjiż wieħed, lanqas problema Ewropea biss , iżda hija problema globali. L-Ewropa teħtieġ li tgħaqqad l-forzi tagħha u flimkien ma’ sieħba internazzjonali tipprovdi reazzjoni globali li tiffoka fuq kif ser tissolva l-problema tal-vjolenza fil-Libja, is-Sirja, il-Lvant Nofsani u r-reġjun ta’ madwar is-Sahara. Trid tinstab soluzzjoni għall-kawża li qed tisforza lin-nies jaħarbu minn pajjiżhom, inkella nkunu qed nistiednu aktar problemi mhux insolvuhom.”

webee_miz

View all posts