L-Ewroparlamentari Laburista Marlene Mizzi (S & D) talbet lill-Membri tal-grupp tas-Soċjalisti u Demokratiċi fi ħdan il-Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni (CULT) fil-Parlament Ewropew biex jieħdu rwol ewlieni fil-promozzjoni ta’ attivitajiet fiżiċi u fl-isport u dawn jittieħdu bħala wieħed mill-prijoritajiet politiċi ewlenin tal-Kumitat għall-2016.

Waqt laqgħa fil-Parlament Ewropew, fejn ġew diskussi l-prijoritajiet għas-sena d-dieħla għall-grupp tas-Soċjalisti u d-Demokratiċi, is-Sinjura Mizzi qalet li “L-attività fiżika u l-isport bażiku huma mezzi fundamentali mhux biss għat-titjib tas-saħħa fiżika u mentali tan-nies u għal ħajja itwal tal-bniedem, iżda huma wkoll elementi ewlenin għall-benesseri tal-ekonomija Ewropea. ”

Studju reċenti juri li inattività fiżika jimponi spejjeż ekonomiċi ta’ €80.4 biljuni fis-sena fi t-trattament ta’ mard ikkawżat minn nuqqas ta’ eżerċizzju għall-Istati Membri tal-UE , li huwa ekwivalenti għal 6.2% tal-infiq għas-saħħa Ewropea. “Promozzjoni għal soċjetà Ewropea b’saħħitha taffettwa b’mod pożittiv l-ekonomija Ewropea. L-attività fiżika u s-saħħa attiva jkollha effett anċillari dirett fuq is-servizzi tas-saħħa f’kull Stat Membru, għalhekk l-ispejjeż li jintefqu biex jikkuraw mard u l-mard ikkawżat mill-obeżità jew in-nuqqas ta’ attività jista’ tkun faċilment evitat billi nirrikonoxxu l-irwol tal-isport u tingħata promozzjoni fuq impatt vast fuq livell Ewropew u nazzjonali, “qalet l-MPE Mizzi.

“Fl-opinjoni tiegħi l-isport ma ngħatax importanza biżżejjed fil-prijoritajiet għall-2016, imma ninsab kuntenta li wara diskussjoni il-kollegi tiegħi fi ħdan il-grupp S & D qablu mal-argument u approvaw kompletament li l-proposta tiegħi, li tingħata importanza għall-isport ittieħdet bħala waħda mill-prijoritajiet tagħna għas-sena d-dieħla. ”

Is-Soċjalisti u d-Demokratiċi fil-Parlament Ewropew minn dejjem taw importanza lill- isport, hekk kif ġustament jaraw li l-isport għandu rwol importanti fis-soċjetajiet tagħna, jżid valuri bħas-solidarjetà, it-tolleranza, team spirit u logħob ġust, kif ukoll jagħti sens ta’ sodisfazzjon u kontribut lejn l-iżvilupp personali. Filwaqt, li naqbel kompletament ma ‘dawn l-għanijiet, naħseb ukoll li n-nuqqas tal-isport hija sfida serja għas-saħħa pubblika għall-ekonomiji li tistħoqqilha l-attenzjoni immedjata tagħna,” qalet l-Ewroparlamentari Marlene Mizzi.

L-Ewroparlamentari Laburista Marlene Mizzi, riċentement ukoll resqet mistoqsija parlamentari fil-Parlament Ewropew fejn talbet lill-Kummissjoni Ewropea biex tipprovdi lill-pubbliku bl-informazzjoni kollha meħtieġa dwar it-tip ta’ miżuri li l-Unjoni Ewropea għandha fis-seħħ sabiex tippromwovi u tqajjem kuxjenza dwar l-importanza ta’ attività fiżika għac-cittadini taghha.

Add comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *