MEP Marlene Mizzi urged the European Commission and the Member States to  create the right environment for growth and expansion of SMEs and to improve their access to affordable finance.

During the last plenary session in Strasbourg, Members of the European Parliament adopted a number of reports focused on enhancing the competitiveness of European SMEs. In one of her interventions Marlene Mizzi emphasized the importance of setting the right environment and creating opportunities for SMEs and start-ups.

“SMEs and microenterprises account for 99% of all EU businesses and provide about two thirds of employment in Europe. They are the backbone of the EU economy and are responsible for 85 % of newly created jobs. This makes them an indispensable tool in stabilising the European economy and in creating sustainable jobs and growth in Europe. Creating the right environment and protecting SMEs in Europe is a must,” said MEP Mizzi.

MEP Mizzi pointed out that one of the biggest challenges SMEs encounter on a daily basis is the difficult access to affordable finance. “The current instruments are insufficient, and do not provide SMEs with the necessary means to finance. Banks are also reluctant to finance businesses, especially if they are start-ups or if they are at an early stage of their expansion activities. This  presents a Catch 22 situation which many SMEs find themselves in – they cannot  grow or start because they do not have the finds, and funds are not given to them because they are not established. Such a situation is a damper on entrepreneurial talent and job creation possibilities,” commented MEP Mizzi.

“SMEs are not only persistently faced with cash-flow constraints, but also with many other limitations such as red tape and administrative costs. That is why, the Commission and Member States should pay particular attention to improving access to finance, as well as to simplifying the relevant administrative procedures, providing continuous information and training on projects and improving the role of local governments in charge for the proper utilization of EU funds,” said MEP Marlene Mizzi.

It-tkabbir tal-SMEs jiddependi mill-ambjent ekonomiku u finanzjarju ġust – l-MEP Marlene Mizzi

Il-MPE Marlene Mizzi ħeġġet lill-Kummissjoni Ewropea u lill-Istati Membri biex joħolqu l-ambjent ġust għat-tkabbir u l-espansjoni tal-SMEs u biex itejbu l-aċċess għal finanzi affordabbli.

Waqt l-aħħar sessjoni tal-plenarja fi Strasburgu, il-Membri tal-Parlament Ewropew adottaw għadd ta’ rapporti mmirati biex itejbu l-kompetittività tal-SMEs Ewropej. F’wieħed mill-interventi tagħha, Marlene Mizzi emfasizzat dwar l-importanza li jitwitta l-ambjent ġust u li jinħolqu opportunitajiet għall-SMEs u start-ups.

“L-SMEs u l-mikro-intrapriżi jifformaw 99% tan-negozji kollha fl-Unjoni Ewropea u jipprovdu madwar żewġ terzi tal-impjiegi fl-Ewropa. Huma s-sinsla tal-ekonomija tal-UE u huma responsabbli għal 85% tal-impjiegi l-ġodda li jinħalqu. Dan il-fatt jagħmilhom għodda indispensabbli li żżomm l-ekonomija stabbli u li toħloq impjiegi sostenibbli u tkabbir fl-Ewropa. Huwa ta’ importanza assoluta li jinħalaq l-ambjent ġust u jiġu protetti l-SMEs fl-Ewropa,” qalet l-MEP Mizzi.

L-MEP Mizzi spjegat  li waħda mill-akbar sfidi li jiffaċċjaw l-SMEs ta’ kuljum hija l-aċċess diffiċli għal finanzi affordabbli. “L-għodod kurrenti mhumiex biżżejjed u ma jipprovdux l-aċċess neċessarju għall-finanzi. Il-banek joqogħdu lura milli jiffinanzjaw in-negozji, speċjalment jekk huma start-ups jew jekk għadhom fl-ewwel fażi tal-espansjoni tagħhom. Dan joħloq sitwazzjoni li diffiċli ssib tarfha u li jsibu ruħhom fiha l-SMEs – ma jistgħux jikbru jew jibdew għax m’għandhomx il-mezzi meħtieġa, u ma jingħatawx fondi għax ikunu għadhom mhux stabbiliti,” qalet Marlene Mizzi. Sitwazzjoni bħal din hija ostaklu għat-talent intraprenditorjali u għall-possibbiltà ta’ ħolqien ta’ impjiegi.”

“L-SMEs mhux biss jiffaċċjaw restrizzjonijiet fuq il-ħruġ ta’ flus, imma jkollhom ukoll ħafna limitazzjonijiet oħrajn bħall-burokrazija  u spejjeż amministrattivi. Huwa proprju għalhekk li l-Kummissjoni u l-Istati Membri għandhom jagħtu attenzjoni partikolari biex jittejjeb l-aċċess għall-finanzi, kif ukoll biex il-proċeduri amministrattivi relevanti jitħaffu, ikunu pprovduti informazzjoni kontinwa u taħriġ fuq proġetti, u jittejjeb ir-rwol tal-gvernijiet lokali li jieħdu ħsieb l-użu ġust tal-fondi tal-UE,” qalet l-MEP Marlene Mizzi.

 

webee_miz

View all posts