During a presentation of the Council Presidency’s programme within Internal Market and Consumer Protection Committee(IMCO), MEP Marlene Mizzi requested the Maltese Minister for the Economy, Investment and Small Business, Dr Chris Cardona, to ensure that the promise which the European Parliament made to the citizens for the abolition of roaming charges, is kept. Mizzi called on the Presidency to ensure that the reform of the wholesale roaming market is ambitious enough to allow the real abolition of roaming fees in June 2017 by lowering wholesale caps, whilst at the same time ensuring no price hikes at the national level.

 

Furthermore, MEP Mizzi urged the Minister to improve the overall investment and ecosystem for small and medium-sized enterprises in Europe.

“I am pleased to see that the Maltese presidency aims to work on different initiatives to improve the overall ecosystem for small and medium-sized enterprises. I encourage you to take concrete steps on implementing the Commission Start-up and Scale-up Initiative and on promoting entrepreneurship’s activities in Europe,” said MEP Mizzi to Minister Cardona.

 

During her intervention, Marlene Mizzi said: “More than ever we need to create the right environment for SMEs and entrepreneurs through the elimination of barriers and through the adoption of proper incentives, such as access to affordable financing and to appropriate skills and expertise.”

 

Minister Cardona responded that traditional financial methods has failed and new solutions are needed to strengthen the eco-system for start-ups and SMEs. The Minister confirmed that the presidency will organise an informal Council Conference on the subject and will try to push for successful national models that have been adopted in Malta, such as the Family Business Act as appropriate solutions at European level. He also confirmed that the Presidency is committed to working towards the abolition of the roaming charges by June  2017.

________________________________

Marlene Mizzi titlob lill-Presidenza Maltija biex tassigura l-abolizzjoni tat-tariffi tar-roaming kif imwiegħed liċ-ċittadini

 

Waqt preżentazzjoni tal-programm tal-Presidenza tal-Kunsill fi ħdan is-Suq Intern u l-Kumitat għall-Protezzjoni tal-Konsumatur (IMCO), l-MPE Marlene Mizzi talbet lill-Ministru għall-Ekonomija, l-Investiment u n-Negozji ż-Żgħar Malti, Dr Chris Cardona, biex jassigura li l-wegħda li saret mill-Parlament Ewropew liċ-ċittadini għall-abolizzjoni tat-tariffi tar-roaming, tinżamm. Mizzi talbet lill-Presidenza biex tassigura li r-riforma tas-suq tar-roaming bl-imnut u bl-ingrossa tkun ambizzjuża biżżejjed li tippermetti l-abolizzjoni vera tal-ħlas għar-roaming f’Ġunju 2017 billi jitbaxxew il-limiti tal-prezzijiet bl-ingrossa għar-roaming, filwaqt li fl-istess ħin ikun assigurat li ma jkunx hemm żidiet fil-prezzijiet fuq livell nazzjonali.

Aktar minn hekk, l-MPE Mizzi ħeġġet lill-Ministru biex itejjeb b’mod ġenerali l-investiment u l-ekosistema għall-intrapriżi żgħar u medji fl-Ewropa.

“Sodisfatta li qed nara l-Presidenza Maltija qed timmira biex taħdem fuq inizjattivi differenti biex ittejjeb l-ekosistema ġenerali għall-intrapriżi ta’ daqs żgħir u medju. Ninkoraġġik biex tieħu passi konkreti u timplimenta l-Inizjattiva ta’ Start-up u Scale-uptal-Kummissjoni u tippromwovi l-attivitajiet tal-intraprenditorija fl-Ewropa,” qalet l-MPE Mizzi lill-Ministru Chris Cardona.

Waqt l-intervent tagħha, Marlene Mizzi qalet: “Aktar minn qatt qabel irridu noħolqu l-ambjent ġust għall-SMEs u l-intraprendituri billi nelimnaw l-ostakli u billi nadottaw inċentivi adegwati, bħall-aċċess għal finanzjament affordabbli u permezz ta’ ħiliet u għarfien espert xierqa.”

Il-Ministru Cardona wieġeb li l-metodi ta’ finanzjament tradizzjonali fallew u hemm bżonn soluzzjonijiet ġodda biex isaħħu l-ekosistema għal start-ups u SMEs. Il-Ministru kkonferma li l-Presidenza se torganizza Konferenza tal-Kunsill informali dwar dan is-suġġett u se tipprova mudelli nazzjonali ta’ suċċess li ġew adottati f’Malta, bħall-Family Business Act bħala soluzzjonijiet adatti fuq livell Ewropew. Huwa kkonferma wkoll li l-Presidenza hija kommessa li taħdem biex jiġu aboliti t-tariffi tar-roaming sa Ġunju 2017.

___________________

 

 

webee_miz

View all posts