MEP Marlene Mizzi welcomes the final agreement reached between the Maltese presidency and the European Parliament on wholesale price caps between the EU countries. “This agreement was the last stumbling-block, standing in the way of abolishing roaming charges as of 15th of June 2017,” said Mizzi.

“In two months, people travelling across Europe will pay no extra costs for using their phones. The curtain has fallen on these charges, which were so discriminatory. Roaming charges are going to be a thing of the past and people will not even remember their existence,” said MEP Marlene Mizzi.

The agreement reached by the European Parliament and the Maltese presidency will set a maximum price telecom providers can charge each other when their customers use their phone abroad. This will enable operators to afford offering roam-like-at-home to their consumers, while at same time safeguarding that they can cover their costs without increasing domestic prices at home. The caps will also have a direct impact on how much mobile data a consumer can use when abroad. The lower the cap, the larger the amount of data.

As the S&D spokesperson on consumer rights for the negotiating team on the roaming legislation, MEP Marlene Mizzi said: “I am so happy that Europe will finally deliver on its promise to abolish roaming charges. This is the end of a very long battle that started almost six years ago with a lot of opposition from different sides. That is why, I am absolutely honoured to have been part of the S&D team, who made a success story out of it defending the interests of citizens and small operators.”

“Although all pieces of the puzzle that were needed to meet the 15th June deadline to abolish roaming charges are in place, my fight is still not over. I will continue insisting on the next step of making international EU-calls non-discriminatory by having the same prices for domestic and for cross-border calls and SMSs, so that people will be able to do business, speak with friends and family living in another country, without worrying about excessive bills at the end of the month,” said MEP Marlene Mizzi.

Marlene Mizzi: Se jaqa’ s-siparju fuq it-tariffi tar-roaming; issa jmiss it-tariffi domestiċi u transkonfinali

L-MPE Marlene Mizzi laqgħet l-aħħar ftehim bejn il-presidenza Maltija u l-Parlament Ewropew fuq prezz massimu bl-ingrossa bejn il-pajjiżi tal-UE. “Dan il-ftehim kien l-aħħar ostaklu li kien jonqos biex jiġu aboliti t-tariffi tar-roaming mill-15 ta’ Ġunju, 2017,” qalet Mizzi.

“F’xahrejn, il-persuni li jivvjaġġaw fl-Ewropa mhux se jħallsu spejjeż żejda meta jużaw il-mowbajls tagħhom. Waqa’ s-siparju fuq dawn it-tariffi li kienu tant diskriminatorji. It-tariffi tar-roaming se jsiru xi ħaġa tal-imgħoddi u n-nies lanqas biss se jibqgħu jiftakru li kienu jeżistu,” qalet l-MPE Marlene Mizzi.

Il-ftehim milħuq mill-Parlament Ewropew u l-Presidenza Maltija se jpoġġi prezz massimu li l-fornituri tat-telekomunikazzjoni jistgħu jżommu lil xulxin meta l-konsumaturi tagħhom jużaw il-mowbajl meta jkunu barra. Dan għandu jwassal biex l-operaturi jkunu jistgħu joffru roam-like-at-home lill-konsumaturi tagħhom, u fl-istess ħin jissalvagwardja l-fatt li jistgħu jkopru l-ispejjeż tagħhom mingħajr żieda fil-prezzijiet domestiċi. Il-limitu massimu se jħalli wkoll impatt dirett fuq kemm jista’ juża data tal-mowbajl konsumatur meta jkun barra l-pajjiż. Inqas ma jkun il-limitu massimu, ikbar se jkun l-ammont tad-data.

Bħala l-kelliema tal-S&D fuq id-drittijiet tal-konsumatur għat-tim ta’ negozjaturi fuq il-leġiżlazzjoni tar-roaming, l-MPE Marlene Mizzi qalet: “Kuntenta ħafna li sa fl-aħħar l-Ewropa se żżomm il-wegħda tagħha u tabolixxi t-tariffi tar-roaming. Dan huwa t-tmiem ta’ battalja twila ħafna li bdiet sitt snin ilu b’oppożizzjoni minn bosta naħat. Huwa għalhekk li jien onorata li kont parti mit-tim tal-S&D, li rnexxielu jwassal għal storja ta’ suċċess billi ddefenda l-interessi taċ-ċittadini u l-operaturi ż-żgħar.”

“Għalkemm it-trufijiet kollha tal-kobba – li kien hemm bżonn biex nilħqu d-deadline tal-15 ta’ Ġunju biex it-tariffi tar-roaming jiġu aboliti – jinsabu f’posthom, il-ġlieda tiegħi ma tintemmx hawn. Se nkompli ninsisti fuq il-pass li jmiss, dak li t-telefonati internazzjonali fl-UE ma jibqgħux diskriminatorji, billi jkollna l-istess prezzijiet għal telefonati u SMSs domestiċi u transkonfinali, biex in-nies ikunu jistgħu jitkellmu ma’ sħabhom u l-familja li joqogħdu f’pajjiż ieħor, mingħajr ma jinkwetaw fuq spejjeż żejda fl-aħħar tax-xahar,” qalet l-MPE Marlene Mizzi.