MEP Marlene Mizzi urged the High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy Federica Mogherini to take stronger stand and condemn all forms of intolerance and violence against Christian people in the Middle East.

“I can’t believe that in today’s world, people’s human rights are violated because of their religion or belief. This is counter to the values that we in the European Union uphold. We must defend religious pluralism, tolerance and mutual understanding.” said Marlene Mizzi during her intervention in Strasbourg.

MEPs discussed this week in Strasbourg the situation of Christians in the Middle East with EU foreign policy chief Federica Mogherini. The debate was in reaction to the recent bomb attacks on two Coptic churches holding Palm Sunday services in Egypt that killed at least 44 people and injured more than 100 others, according to reports.

MEP Mizzi said: “I am very concerned at the deterioration of the situation of Christians in the Middle East. Long-established Christian communities in the Middle East face increasing pressures which have resulted either in a significant displacement of people in some countries or a decline of Christians in the region as a whole.”

“The recent bombings in Egypt were only one of many and definitely not an isolated attack against Christians in that region. These attacks aimed at creating tension between religions, fuelling hatred and setting communities against each other,” Marlene Mizzi.

In her speech MEP Mizzi said that Christians have been targeted for their religion and beliefs for decades and it is time for the European Union to take firm actions and step up its efforts to promote religious freedom both here in Europe and everywhere in the world. She also called on Member States in the next Foreign Affairs Council to urgently address the situation of Christians in the Middle East.
____

L-MPE Mizzi tikkundanna kull forma ta’ intolleranza u vjolenza kontra l-Kristjani fil-Lvant Nofsani 

L-MPE Marlene Mizzi ħeġġet lir-Rappreżentant Għoli tal-UE għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta’ Sigurtà, Federica Mogherini, biex tieħu pożizzjoni aktar b’saħħitha u tikkundanna kull forma ta’ intolleranza u vjolenza kontra l-Kristjani fil-Lvant Nofsani.

Ma nistax nifhem kif fid-dinja tal-lum, id-drittijiet tal-bniedem qegħdin jinkisru minħabba r-reliġjon u t-twemmin. Dan imur kontra l-valuri li nħaddnu fl-Unjoni Ewropea. Irridu niddefendu l-pluraliżmu reliġjuż, inkunu tolleranti u nifhmu lil xulxin,” qalet Marlene Mizzi waqt l-intervent tagħha fi Strasburgu.
Din il-ġimgħa l-Membri Parlamentari Ewropej fi Strasburgu ddiskutew is-sitwazzjoni tal-Kristjani fil-Lvant Nofsani mal-Kap tal-Politika Barranija tal-UE, Federica Mogherini. Id-dibattitu sar b’reazzjoni għall-attakki-bomba li saru riċentament fuq żewġ knejjes Koptiċi waqt is-servizzi ta’ Ħadd il-Palm fl-Eġittu li qatlu mill-inqas 44 persuna u ndarbu aktar minn 100 persuna oħra, skont kif ġie rrapportat.

L-MPE Mizzi qalet: “Ninsab imħassba bid-deterjorament tas-sitwazzjoni tal-Kristjani fil-Lvant Nofsani. Il-komunitajiet Kristjani li ilhom stabbiliti fil-Lvant Nofsani qegħdin jiffaċċjaw pressjoni dejjem akbar li qed tirriżulta fi spostament sinifikanti ta’ persuni f’xi pajjiżi jew tnaqqis ta’ Kristjani fir-reġjun kollu.”
“L-isplużjonijiet riċenti li saru f’Ħadd fl-Eġittu kienu biss wieħed minn ħafna attakki kontra l-Kristjani tar-reġjun u żgur li mhux attakk iżolat. L-għan ta’ dawn l-attakki huwa li tiżdied it-tensjoni bejn ir-reliġjonijiet, tiżdied il-mibgħeda u l-komunitajiet jeħduha kontra xulxin,” qalet Marlene Mizzi.

Fid-diskors tagħha Mizzi qalet li l-Kristjani ilhom jiġu attakkati għal għexieren ta’ snin minħabba r-reliġjon u t-twemmin tagħhom, u huwa l-waqt li l-Unjoni Ewropea tieħu azzjonijiet konkreti biex tippromwovi l-libertà reliġjuża, kemm fl-Ewropa kif ukoll madwar id-dinja. Hija talbet ukoll biex l-Istati Membri jindirizzaw b’urġenza s-sitwazzjoni tal-Kristjani fil-Lvant Nofsani fil-Kunsill tal-Affarijiet li jmiss.

_______

 

Add comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *