MEP Marlene Mizzi welcomes the end of roaming charges in Europe. “Finally we are there! This is a historic day for European citizens leading to an end of roaming fees in the EU for voice, SMS and data,” said MEP Mizzi, a member of the negotiating team on the roaming legislation.

“As of today, roaming charges will become a thing of the past and soon enough people will not even remember their existence. Europeans travelling within the EU countries will pay domestic prices for roaming calls, SMS and data, which means no more extra costs for using your phones abroad,” commented Marlene Mizzi.

As the S&D spokesperson in charge of consumer rights in the negotiating team on the roaming legislation, Marlene Mizzi expressed her appreciation of being a part of a team of MEPs, who made this happen.

“This is the end of a very long battle that started almost 10 years ago with a lot of opposition from different sides. And yet, today end of roaming charges is a reality for all Europeans. It is at times like this that one realises, that we as MEPs can impact directly the lives of millions of people,” said Marlene Mizzi.

As of 15 June, phone calls, SMS and going online with your mobile device from another EU country will be covered by the national bundle. The minutes of calls, SMS and megabytes of data that a person consumes abroad within the EU will be charged at the same rates that would have been charged back home. People will no longer dread bills after a period spent outside their home country!

However in some exceptional cases operators will be able to apply safeguards (fair use) limit on data use while roaming to ensure that they can afford offering roam-like-at-home to their consumers, without increasing domestic prices at home.

Marlene Mizzi said: “The new rules will definitely benefit consumers. Having said that, however, there are some safeguards introduced to ensure that lifting of roaming fees will not put undue pressure on small domestic operators that can lead to unwilling increase of domestic prices at home.”

“Today we finally gave European citizens something tangible and real, but this is only a small piece of the puzzle. This is part of a bigger drive towards improving consumers’ rights and safeguarding a high level of consumer protection in the telecom sector. Today we celebrate roaming charges becoming yet another chapter in the history of this fast evolving technology, but as of tomorrow we will continue working in further improving the sector,” said MEP Mizzi.

***

L-MPE Marlene Mizzi: Daqshekk tariffi tar-roaming! It-tariffi tar-roaming jintemmu fil-15 ta’ Ġunju

L-MPE Marlene Mizzi  laqgħet b’sodisfazzjon it-tmiem tat-tariffi tar-roaming fl-Ewropa. “Sa fl-aħħar wasalna! Dan huwa jum storiku għaċ-ċittadini Ewropej li se jwassal biex jintemmu t-tariffi tar-roaming fl-UE għal telefonati bil-vuċi, SMSs u data,” qalet l-MPE Mizzi, membru tat-tim ta’ negozjaturi dwar il-leġiżlazzjoni tar-roaming.
“Mil-lum, it-tariffi tar-roaming se jsiru xiħaġa tal-imgħoddi u fi ftit żmien in-nies lanqas biss jibqgħu jiftakru li kienu jeżistu. L-Ewropej li jivvjaġġaw fil-pajjiżi tal-UE se jkunu qegħdin iħallsu l-prezz domestiku għal roaming fuq telefonati bil-vuċi, SMSs u data, u dan ifisser li mhux se jkun hemm spejjeż żejda għall-użu tal-mobile meta tkun barra,” ikkummentat Marlene Mizzi.

Bħala l-kelliema tal-S&D responsabbli mid-drittijiet tal-konsumatur fit-tim ta’ negozjaturi dwar il-leġiżlazzjoni tar-roaming, Marlene Mizzi wriet is-sodisfazzjon tagħha li kienet parti minn tim ta’ MEPs, li wassal biex dan iseħħ.
“Dan huwa t-tmiem ta’ battalja twila li bdiet kważi għaxar snin ilu b’oppożizzjoni qawwija minn bosta naħat. Minkejja dan, illum l-abolizzjoni tat-tariffi tar-roaming hija realtà għall-Ewropej kollha. Fi żminijiet bħal dawn dak li jkun jirrealizza li aħna bħala MEPs nistgħu nħallu impatt dirett fuq il-ħajja ta’ miljuni ta’ persuni,” qalet Marlene Mizzi.
Mill-15 ta’ Ġunju, telefonati bil-mobile, SMSs u l-aċċess online permezz tal-mobile minn pajjiż ieħor tal-UE se jkun kopert mill-pakkett nazzjonali. Il-minuti tat-telefonati, SMSs u megabytes ta’ data li persuna tikkonsma meta tkun imsiefra fl-UE se jkunu qed iħallsu l-istess rati li kieku jħallsu f’pajjiżhom. Il-persuni mhux se jibqgħu jinkwetaw mill-kontijiet wara li jqattgħu perjodu barra mill-pajjiż,” qalet Marlene Mizzi.
Madankollu f’ċerti każi eċċezzjonali l-operaturi jkunu japplikaw salvagwardji xierqa biex jillimitaw l-użu ta’data tar-roaming, u b’hekk ikun assigurat li jistgħu joffru roam-like-at-home lill-konsumaturi tagħhom, mingħajr ma jgħollu l-prezzijiet domestiċi f’pajjiżhom.
Marlene Mizzi qalet: “Ir-regoli l-ġodda żgur li se jkunu ta’ benefiċċju għall-konsumaturi. Madankollu, hemm ċerti salvagwardji introdotti biex ikun assigurat li t-tneħħija tat-tariffi tar-roaming ma titfax pressjoni żejda fuq l-operaturi domestiċi żgħar li tista’ twassal għal żieda fil-prezzijiet domestiċi.”
“Illum sa fl-aħħar tajna xi ħaġa tanġibbli u reali liċ-ċittadini Ewropej, iżda din hija biss parti żgħira minn fejn irridu naslu. Din tagħmel parti minn impenn akbar lejn it-titjib tad-drittijiet tal-konsumatur u s-salvagwardja ta’ livell għoli ta’ protezzjoni tal-konsumatur fis-settur tat-telekomunikazzjoni. Illum qegħdin niċċelebraw il-fatt li t-tariffi tar-roaming saru kapitlu magħluq ieħor mill-istorja tal-evoluzzjoni mgħaġġla tat-teknoloġija, iżda minn għada se naħdmu biex inkomplu ntejbu dan is-settur,” qalet l-MPE Mizzi.

***

 

Add comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *