On the occasion of the Maltese Presidency of the Council of the European Union, Member of European Parliament Marlene Mizzi wanted to present a taste of Maltese culture, industry, history and elegance. This will be done with a presentation of 100 years of Maltese fashion and couture through an exhibition, a conference and a défilé of high level.

The exhibition “The Vocabulary of Maltese Style: An exhibition of the 20th Century fashion in Malta” started on Monday, 26th June, 2017, in the House of Representatives in the Parliament Building in Valletta, and will be open for public until Wednesday, 5th July, from 8.00 a.m. to 5.00 p.m. The conference “(M)Alta Moda” was held on Wednesday in Spazju Kreattiv fis-St James Cavalier, while on Friday, 30th June, there are high expectations for the défilé “The Vocabulary of Maltese Style”, which will be held next to the Parliament Building in Valletta at 8.00 p.m.

The exhibition is a collection of couture which goes back 100 years, from 1917 to 2017. It is a narrative of the elegant Malta and the talent of Maltese designers. The exhibition pushes forward traditional costumes and a number of objects are on display, including formal gowns, everyday wear, wedding gowns, headwear, paintings, illustrations, photographs, books of etiquette, magazines, adverts, letters as well as articles. One can admire the rich variety of styles from different times and the evolution of the Maltese fashion.

The conference goes hand in hand with the exhibition’s theme while focusing on the obstacles that are faced by the European Fashion Industry from the perspective of small and independent designers. One of the main objectives of the conference was to discuss solutions and different ways forward for the European Fashion and Creative Industries in the EU.

There were various interesting speeches by Luke Azzopardi – curator of the Exhibition “The Vocabulary of the Maltese Style” and fashion designer; Caroline Tonna – costume curator at Casa Rocca Piccola; Kenneth Cassar and Claire Bonavia from Heritage Malta; and Ron van Maarschalkerweerd Borg – director and designer of Charles & Ron.

The organiser of this event, MEP Marlene Mizzi, said that “Malta’s heritage and culture are very rich but unfortunately we do not always recognise, appreciate and praise them enough. I believe that we are still not informed enough about the evolution of fashion and style in the Maltese islands – and hopefully these events will shed more light on this particular and important sector.”

As a substitute member in the CULT committee, Marlene Mizzi organised the exhibition in order to show a different aspect of the Maltese heritage and culture, by disseminating interesting and precious information on fashion during different times.

The high standard défilé, which will be held on Friday, 30th June, will highlight the creativity of Maltese fashion. The défilé will show the high quality of the Maltese product, even in the fashion sector and clearly shows that it can compete with the best creative industries around Europe and worldwide.

Places are limited so those interested in attending the defile are asked to send an email on  [email protected] to receive an invite for the event.

This beautiful project was not possible without Albert Marshall, Chairman of the Arts Council Malta, and the Alliance of Socialist and Democrats of the European Parliament who made this event financially possible; the talented Luke Azzopardi, the curator and researcher of the exhibits; designer Andrew Borg Wirth,Marquis de Piro for loaning historical gowns – including the gown worn for the coronation of Queen Elizabeth II; private collectors who kindly shared their unique outfits and accessories for this occasion – including gowns from the House of Worth; Kenneth Gambin from Heritage Malta; Carina Camilleri, consultant for the live part of the event; writers and designers and all contributors.
____________________________

Attivitajiet li jorbtu l-moda u l-kultura Maltija minn Marlene Mizzi

Fl-okkażjoni tal-Presidenza Maltija tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea, il-Membru tal-Parlament Ewropew, Marlene Mizzi, għażlet li toffri togħma tal-kultura, l-industrija, l-istorja u l-eleganza ta’ pajjiżna. Dan se jsir permezz ta’ preżentazzjoni dwar 100 sena ta’ moda u couture ta’ Malta miġburin f’esebizzjoni, konferenza u sfilata ta’ livell għoli.

Min-nhar it-Tnejn, 26 ta’ Ġunju, 2017, bdiet l-esebizzjoni “The Vocabulary of Maltese Style: An exhibition of the 20th Century fashion in Malta” fil-Kamra tar-Rappreżentanti fil-bini tal-Parlament il-ġdid fil-Belt Valletta, li se tibqa’ għaddejja sal-Erbgħa, 5 ta’ Lulju, mit-8.00 a.m. sal-5.00 p.m. Nhar l-Erbgħa, 28 ta’ Lulju ttellgħet il-konferenza “(M)Alta Moda” fi Spazju Kreattiv fis-St James Cavalier, filwaqt li nhar il-Ġimgħa, 30 ta’ Ġunju, hemm stennija kbira għall-isfilata ta’ moda “The Vocabulary of Maltese Style”, li se tittella’ ħdejn il-bini tal-Parlament fil-Belt Valletta. fit-8.00 p.m.

L-esebizzjoni tikkonsisti f’kollezzjoni ta’ ħwejjeġ u lbiesi ta’ kwalità li tmur lura mitt sena, mill-1917 sal-lum il-ġurnata. Hija xhieda tal-Malta eleganti u t-talent tad-disinjaturi Maltin. Fl-esebizzjoni jispikka l-livell għoli ta’ materjal għall-wiri u dak li jkun jista’ jammira l-varjetà rikka ta’ stili minn żminijiet differenti u l-iżvilupp tal-moda Maltija.

Il-konferenza mxiet id f’id mat-tema tal-esebizzjoni filwaqt li ffokat ukoll fuq l-ostakli li tiffaċċja l-industrija tal-moda Ewropea mill-perspettiva ta’ disinjaturi żgħar u indipendenti. L-għan ewlieni tal-konferenza kien li tħares lejn soluzzjonijiet u modi differenti kif il-moda u l-industriji tal-kreattività fl-UE jkunu jistgħu javvanzaw u jimxu ‘l quddiem.

Saru diskorsi interessanti mill-fashion designer u kuratur tal-esebizzjoni, Luke Azzopardi; il-kuratur tal-kostumi f’isem Casa Rocca Piccola, Caroline Tonna; Kenneth Cassar u Claire Bonavia minn Heritage Malta; u mid-direttur u disinjatur ta’ Charles & Ron, Ron van Maarschalkerweerd Borg.

L-organizzatur ta’ din l-attività, l-MPE Marlene Mizzi, qalet li “l-wirt kulturali ta’ Malta huwa ta’ livell għoli ħafna iżda sfortunatament mhux dejjem nirrikonoxxuh, napprezzawh u nfaħħruh biżżejjed. Nemmen li għadna m’aħniex informati biżżejjed dwar l-evoluzzjoni tal-moda u l-istili differenti fil-gżejjer Maltin u nittama li dawn l-attivitajiet se jitfgħu aktar dawl fuq dan is-settur.”

Bħala membru sostitut fil-kumitat CULT fil-Parlament Ewropew, Marlene Mizzi tixtieq turi aspett differenti tal-wirt kulturali Malti permezz ta’ informazzjoni interessanti u ta’ valur dwar il-moda matul iż-żminijiet.

Nhar il-Ġimgħa, 30 ta’ Ġunju, se tittella’ sfilata tal-ogħla livell li fiha tispikka l-kreattività tal-moda Maltija. Din l-isfilata għandha turi l-kwalità tal-prodott Malti anke fil-qasam tal-moda u kif pajjiżna jista’ jħabbatha mal-aqwa industriji ta’ kreattività madwar l-Ewropa u anke fid-dinja.

Il-postijiet huma limitati u għalhekk, min jixtieq jattendi għall-isfilata huwa mistieden jibgħat email fuq [email protected] biex jirċievi invit għall-attività.

Dan il-proġett ma kienx ikun possibbli mingħajr l-appoġġ ta’ Albert Marshall, Chairman tal-Arts Council Malta, il-grupp tal-S&D tal-Parlament Ewropew, il-kuratur u disinjatur Luke Azzopardi, id-disinjatur Andrew Borg Wirth, Marquis de Piro li silef ilbies storiku għal din l-okkażjoni, Kenneth Gambin minn Heritage Malta, il-konsulenta għall-isfilata Carina Camilleri, bosta kittieba, disinjaturi u kontributuri oħra.

___________________________

 

Add comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *